Skip to main content

Formularz kontaktowy

Wybierz jeden lub więcej plików do przesłania.
Dozwolone typy plików: jpg, jpeg, doc, docx, pdf
Maksymalna wielkość pliku: 10 MB

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład numeru IP, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z obowiązującymi nas przepisami dotyczącymi ochrony danych w poszczególnych krajach. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych chcielibyśmy poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto zostaniesz poinformowany o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako osoba odpowiedzialna wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisje danych przez Internet mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każdy odwiedzający naszą stronę internetową może swobodnie przesyłać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.

Użyte terminy

Ponieważ chcemy, aby niniejsza deklaracja o ochronie danych była czytelna i zrozumiała dla naszych klientów, partnerów biznesowych i ogółu społeczeństwa, stosujemy szereg terminów używanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Oto najważniejsze terminy:

Dane osobiste

Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej nazywane są „danymi osobowymi”. Obejmuje to w szczególności dane, takie jak imię i nazwisko, adres, ale także numer IP, dane o lokalizacji lub szczególne cechy opisujące osobę.

Osoba, której dane są przetwarzane

„Osoba, której dane są przetwarzaneto każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane umożliwiające jej identyfikację.

Przetwarzanie

Zbiorczy termin „przetwarzanie” oznacza wszystkie zautomatyzowane lub ręczne procesy, którym mogą podlegać dane. Dane osobowe mogą być

 • gromadzone: Oznacza to dowolną formę zamówienia, na przykład ze źródeł publicznych, poprzez przesłuchanie osoby zainteresowanej, na podstawie stosunku umownego, za pośrednictwem formularzy internetowych, takich jak rejestracja do newslettera. „Ankieta” oznacza również zaopatrzenie w sposób pośredni, na przykład poprzez listy adresowe.
 • sortować, porównywać i/lub oceniać,
 • zapisać i zachować,
 • zmienić, tj. przeprojektować ich treść lub powiązać z innymi informacjami,
 • pośredniczyć na rzecz osób trzecich, albo poprzez bezpośrednie ujawnienie, albo poprzez udzielenie dostępu osobom trzecim,
 • usunąć lub zniszczyć, tj. fizycznie usunąć z inwentarza,
 • zablokowane, tj. oznaczone lub umieszczone w specjalnej bazie danych i tym samym wyłączone z dalszego przetwarzania.
Ograniczenie przetwarzania

Przechowywane dane osobowe są oznaczane znacznikiem w taki sposób, że ich przetwarzanie nie jest już wtedy w pełni możliwe.

Profilowanie

W profilowaniu dane osobowe są automatycznie przetwarzane w taki sposób, aby można je było wykorzystać do oceny osoby. Na podstawie profilowania można na przykład ocenić lub przewidzieć sytuację ekonomiczną lub zdrowotną, osobiste preferencje lub zainteresowania lub wiarygodność i zachowanie osoby.Profiiing werden personenbezogene Daten so automatisch verarbeitet, dass sie zur Bewertung der Person herangezogen werden können. Auf Basis eines Profilings lassen sich beispielsweise die wirtschaftliche oder gesundheitliche Situation, die persönlichen Vorlieben oder Interessen oder die Zuverlässigkeit und das Verhalten einer Person bewerten oder vorhersagen.

Pseudonimizacja

Pseudonimizacja umożliwia przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że bez dodatkowych informacji nie jest już możliwe przyporządkowanie ich do konkretnej osoby. W przypadku stosowania pseudonimizacji należy przestrzegać pewnych środków technicznych i organizacyjnych. Ponieważ dodatkowe informacje mogą nadal służyć do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, dane te podlegają RODO, chociaż są poluzowane.

Anonimizacja

Dane anonimowe to dane, które, nawet przy pomocy dalszych informacji, nie pozwalają już na odniesienie do osób, których dane dotyczą. Dane anonimowe nie podlegają RODO.

Odpowiedzialny lub odpowiedzialny organ

„Osoba odpowiedzialna” lub „organ odpowiedzialny” to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi przetwarza dane osobowe.

Przetwarzający

„Przetwarzający” to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

Odbiorca

Osoba fizyczna lub prawna, organ, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, określana jest jako „odbiorca”. Nie ma znaczenia, czy jest to strona trzecia, czy nie.

Osoba trzecia

„Osoba trzecia” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, organ, instytucję lub inny organ upoważniony do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność osoby odpowiedzialnej lub podmiotu przetwarzającego. Osoby, których dane dotyczą, administratorzy i podmioty przetwarzające nie zaliczają się do „osób trzecich”

Zgoda

Jeżeli nie ma podstawy do wyrażenia zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit b) do f) RODO, dane osobowe mogą być zbierane wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a)). Zgoda ta musi być udzielona dobrowolnie i dla konkretnego przypadku i nie może być powiązana z innymi wymogami.

Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu RODO jest:

smartjobs personaldienstleistungen GmbH
Im Spürkergarten 38
50374 Erftstadt
Deutschland

Tel.: +49 2235 98617 0
E-Mail: info@smartjobs.de
Website: www.smartjobs.de

Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest:

Achim Schmidt
Datenschutzbüro
Hippolytusstrasse 32
53840 Troisdorf
Deutschland

Tel.: 02241 16 99 081
E-Mail: datenschutz@datenschutzbuero.online
Website: www.datenschutzbuero.online

 

Każda osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Nimi są:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • Referrer URL (strona lub podstrona, z której trafiłeś do naszego systemu)
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adress IP

Dane te nie zostaną połączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środka przedumownego.

Poza wyżej wymienionymi plikami logów serwera nie przetwarzamy w naszym serwisie żadnych danych osobowych.

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy wyłącznie technicznie niezbędnych plików cookie. Są to małe pliki, które Twoja przeglądarka tworzy automatycznie i które są przechowywane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

W pliku cookie przechowywane są informacje, które wiążą się z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że od razu wiemy o Twojej tożsamości.

Stosowanie plików cookies służy z jednej strony temu, aby korzystanie z naszej oferty było dla Państwa przyjemniejsze. Używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny.

Ponadto używamy również tymczasowych plików cookies w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzasz naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie rozpoznawane jest, że już nas odwiedziłeś oraz jakie dane wejściowe i ustawienia wprowadziłeś, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są wymagane do celów wymienionych w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z Art. 6 ust.1 zd.1 lit.f RODO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz jednak skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookie nie były przechowywane na Twoim komputerze lub aby zawsze pojawiał się komunikat przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jeśli jednak całkowicie dezaktywujesz pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.